Generalforsamling 2020/2021

Vigerslev Haveforstad: Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling 5. oktober 2021 kl. 19.
I modsætning til tidligere afholdes generalforsamlingen i Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141, for at sikre at vi i disse tider har tilstrækkelig plads.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formanden senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest 31. august 2021.
Forslag, der var indleveret til generalforsamlingen 2020, vil være på dagsordenen, med mindre forslagsstillerne ønsker at trække dem tilbage eller indlevere et opdateret forslag inden for tidsfristen.
Dagsorden og tilhørende dokumenter kan findes her: Indkaldelse (Log på med dit matrikelnummer).