Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling 4. april 2022 kl. 19.Som sidste år afholdes generalforsamlingen i den tidligere Lykkebo Skole (nu Harrestrup Å Skole), Vigerslevvej 141, for at sikre at vi har tilstrækkelig plads. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formanden senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest 28. februar 2022 kl. 19. Som det er bekendt, blev der på seneste generalforsamling i oktober 2021 vedtaget en Handlingsplan vedr. det videre arbejde vedrørende fastlæggelse af fremtidig anvendelse af foreningens anlæg. Bestyrelsen har siden arbejdet hårdt på at gennemføre handlingsplanen således at et forslag kunne fremlægges på generalforsamlingen i 2022. Men på grund af corona har det ikke kunnet lade sig gøre. Arbejdet vil blive gennemført så hurtigt det kan lade sig gøre, så det kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling i år. Bestyrelsen anmoder om at der ikke indleveres generalforsamlingsforslag der omhandler det samme område. Dagsorden og tilhørende dokumenter vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Bente Maegaard