Bestyrelsen

Fungerende Formand
Bente Maegaard
(GRUF mv., nabosager, eksterne relationer)
Solskrænten 49
Tel. 22 81 17 80
Mail til formanden

 


Næstformand
Bjørn Rasmussen
(veje, grus)
Vestervang 24
Tel. 24 28 66 54
Mail til Næstformanden

 


Kasserer
Carsten Hougaard Jensen
(regnskab, budget, regnvandsbrønde)
Højdedraget 32
Tel. 36 30 72 24
Mail til kassereren

Sekretær
Michael Rinder
(referater, klima og miljø)
Engdraget 68
Tel. 93 94 44 53
Mail til sekretæren

Medlem
Kirsten Henriksen
(anlæg, byggesager, renovation)
Solskrænten 35
Tel. 36 17 64 90
Mail til Kirsten

Medlem
Mette Langelund Klit
(parken, skadedyr, snerydning)
Parkbo 18
Tel. 27 36 73 53
Mail til Mette

Medlem
Kira Gandrup
(veje, Harrestrupvang)
Læstedet 7
Tel. 61 79 98 55
Mail til Kira

Matrikelnummer

Navn

Vej
 Nummer
E-mail (flere adresser adskilles med komma)

Kommentar

 


Matrikelnummer

Navn

Vej
 Nummer
E-mail (flere adresser adskilles med komma)

Kommentar

 


Matrikelnummer

Navn

Vej
 Nummer
E-mail (flere adresser adskilles med komma)

Kommentar

 


Matrikelnummer

Navn

Vej
 Nummer
E-mail (flere adresser adskilles med komma)

Kommentar

  Jeg har forstået betingelserne