Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Fastelavn 2020

 

Fastelavnsfest for børn og voksne

Søndag den 23. februar kl. 10.30

Også i år skal vi slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og drikke kakao, kaffe m.m. Der vil vanen tro være kroner til både kattekonger og dronninger samt præmier til de flotteste og mest kreative udklædninger. Sted: Rotunden ved Solskrænten nr. 12. Tilmelding og betaling senest mandag den 17. februar og tilmeldingen er bindende. Tilmelding kan ske ved overførsel af 20 kr. pr deltager. via mobilepay til 27367353. I meddelelsen skal I skrive jeres adresse samt hvor mange voksne og børn, der kommer (ex Parkbo 18:2v + 2b). Alternativt ved kontant betaling i postkassen på Parkbo 18. Husk en seddel hvoraf det fremgår, hvem der tilmelder sig, og hvor mange børn og voksne I kommer.

Vi glæder os til at se jer! Mvh Fastelavnsudvalget

   

Fastelavn 2018

 

Fastelavnsfest for børn og voksne

Søndag den 4. februar kl. 10.30

Også i år skal vi slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og drikke kakao, kaffe m.m. Der vil vanen tro være kroner til både kattekonger og dronninger samt præmier til de flotteste og mest kreative udklædninger. Der er præmie til den bedste udklædning i følgende kategorier: Dem, der ikke er startet i skole, dem, der går i 0.-2. klasse, dem der går i 3.- 5. og 6. -10. klasse (og andre barnlige sjæle) Sted: Rotunden ved Solskrænten nr. 12. Tilmelding og betaling senest mandag den 29 januar. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding kan ske ved overførsel af 20 kr. pr deltager. via mobilepay til 27367353. I meddelelsen skal I skrive jeres adresse samt hvor mange voksne og børn, der kommer (ex Parkbo 18:2v + 2b). Alternativt ved kontant betaling i postkassen på Parkbo 18. Husk en seddel hvoraf det fremgår, hvem der tilmelder sig, og hvor mange børn og voksne I kommer.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh

Fastelavnsudvalget

Fastelavn 2017

Fastelavnsfest for børn og voksne

Søndag den 26. februar kl. 10.30

Også i år skal vi slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og drikke kakao, kaffe m.m. Der vil vanen tro være kroner til både kattekonger og dronninger samt præmier til de flotteste og mest kreative udklædninger. Der er præmie til den bedste udklædning i følgende kategorier: Dem, der ikke er startet i skole, dem, der går i 0.-2. klasse, dem der går i 3.-10. klasse og selvfølgelig også til den resterende gruppe. Sted: Rotunden ved Solskrænten nr. 12. Tilmelding og betaling senest mandag den 21. februar. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding kan ske ved overførsel af 20 kr. pr deltager. via mobilepay til 27367353. I meddelelsen skal I skrive jeres adresse samt hvor mange voksne og børn, der kommer (ex Parkbo 18:2v + 2b). Alternativt ved kontant betaling i postkassen på Parkbo 18, husk en seddel, hvoraf det fremgår, hvem der tilmelder sig, og hvor mange børn og voksne, I kommer.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh

Fastelavnsudvalget

   

Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad

11. marts 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 5. april 2017 kl. 19

i Ålholm Kirkes menighedsrådssal

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Godkendelse af regnskab for 2016 og drøftelse af budget 2017

  4. Behandling af indkomne forslag.

4a. Forslag fra bestyrelsen: Det foreslås at der ikke opkræves ordinært kontingent for 2. halvår 2017. Baggrund og kommentar vedr. forslaget. Vejvedligeholdelsen har krævet væsentlig færre udgifter i de seneste år, og selv om vi skal have ordnet mere på vejene i 2017, vurderer bestyrelsen at egenkapitalen også ved udgangen af 2017 vil udgøre et passende beredskab. Betalingsaftalen med Læstedet 1 berøres ikke af kontingentoverspringelsen.

4b. Forslag fra Jan Strange, Lindebugten 43: Bestyrelsen opfordres til at afklare om der på nogen måde kan laves nogle begrænsninger/restriktioner i den “uvedkommende” trafik, på vores privatvej. – Parkerings begrænsning (ligesom beboerne omkring Flintholm har fået) – Eller noget helt andet der kan mindske trafikken Baggrund og kommentar vedr. forslaget. Øget trafik og generende parkering.

  1. Debat på opfordring fra Dorte Juel Viborg, Lindebugten 25: Fællesarealer i vores grundejerforening – hvad SKAL vi bruge dem til og hvad KAN vi bruge dem til?

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Efter tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer: Kasserer Carsten Hougaard Jensen, Højdedraget 32 (genopstiller) Bente Maegaard, Solskrænten 49 (genopstiller) Bjørn Rasmussen, Vestervang 24 (genopstiller) Hans-Henrik Hansen, Vestervang 22 (genopstiller).

Suppleant: Elise Nymark Jul, Mellemleddet 6 (genopstiller) Revisor: Bestyrelsen foreslår: Ole Spangsberg, Lindebugten 4

Revisorsuppleant: Bjørn Schultz Jensen, Lindebugten 61 (genopstiller)

  1. Eventuelt

På gensyn!

Uffe Jacobsen, formand