Vigerslev Haveforstad blev grundlagt og tinglyst i 1916 ved udstykning af Harrestrupgaards arealer. I begyndelsen var området præget af kolonihaver, som udflytterne inde fra København etablerede.

Der er stadig spor af dette i form af enkelte havehuse samt rigtig mange flotte gamle træer og beplantning i området. Fra begyndelsen af 1920’erne blev området efterhånden bebygget med egentlige parcelhuse, hvor beboerne gjorde meget ud af at beplante haverne med frugttræer, andre træer og buske samt nyttehaver.

Navnet ”Haveforstad” er en oversættelse af det engelske ”Garden City”, og vores område var den første udstykning i Danmark, der foregik efter disse – dengang hypermoderne – principper. Vores små rundinger og pladser blev her for første gang introduceret i dansk byplanlægning. Klik her og se Charles Schous plan fra 1913.

Klik her og se hvorledes vores udstykning så ud i 1921.

valbylokalhistorie.dk kan man finde en del interessante lokalhistoriske billeder og anden information. Bl.a. en udsigt over området fra 1926 set fra banelinien. Samme prospekt findes her med indtegning af adresser.

Grundejerforeningen lægger vægt på at bevare området som ”en grøn plet i byen”. Dette kræver en bevidst indsats fra os alle .

Foreningen omfatter 255 parceller eller ca 1000 personer. Som grundejer har man selvfølgelig visse forpligtelser, og de spænder vidt: Renholdelse og vedligehold af fortov og vej (f.eks. snerydning og ukrudtsfjernelse ved kantsten), klipning af hække, korrekt og hensynsfuld parkering, støjhensyn, forsigtig kørsel, regler for brændeovne mv. Yderligere information om typiske grundejerspørgsmål findes i ”Regler og Råd for Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad”.

Grundejerforeningens bestyrelse mødes regelmæssigt og arbejder med udvalgte fokus-områder. Man kan læse om arbejdet i GRUF – grundejerforeningens nyhedsbrev. GRUF omdeles ca. 4 gange om året og er også at finde her.

Bestyrelsen indkalder til en årlig generalforsamling, typisk i marts/april. Her vælges bestyrelsesmedlemmer, der drøftes budget og diskuteres kommende aktiviteter. Information om tid og sted kan ses i GRUF og her på hjemmesiden.